Αραβική καμήλα (δρομάδα)

Είναι το κατ΄εξοχήν εξημερωμένο ζώο εργασίας σε εκτεταμένες περιοχές ανά την υφήλιο και απαντούν κυρίως στην Αφρική, όπου όλες οι καμήλες είναι αραβικές και την Ασία, όπου υπάρχουν πολλές βακτριανές (με διπλή καμπούρα), ενώ απαντά σε άγρια κατάσταση μόνον στην Αυστραλία. Είναι φυτοφάγα θηλαστικά και γεννούν ένα μικρό μετά από μια περίοδο κύησης 15 μηνών. Οι αραβικές καμήλες δεν ιδρώνουν μέχρι τους 42°C θερμοκρασία σώματος. Αποθηκεύουν ενέργεια μέσω της καμπούρας τους που μπορεί να φθάσει μέχρι τα 36 κιλά και αποτελείται από λίπος και ινώδη ιστό. Η συγκέντρωση των αποθεμάτων λίπους σε μία περιοχή του σώματος και όχι στον υποδόριο ιστό, διευκολύνει την απαγωγή της θερμότητας από το σώμα. Σε θερμοκρασίες έως 40° C αντέχουν χωρίς νερό έως 15 ημέρες. Μπορούν να αντέξουν απώλεια ύδατος μεγαλύτερη του 30% της σωματικής τους μάζας, κάτι που θα ήταν θανατηφόρο για τα άλλα θηλαστικά, ενώ μπορούν να πιουν ακόμη και θαλασσινό νερό. Μια καμήλα μπορεί να μεταφέρει ως 300 κιλά για πάνω από 20 χλμ. και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η παρουσία τους στις αφιλόξενες ερημικές περιοχές όπου ζει είναι ανεκτίμητη γιατί χωρίς αυτές, η επιβίωση των ανθρώπων εκεί θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη, η δε μετακίνησή τους πιθανόν αδύνατη.