8 είδη κότας

Εξημερώθηκε στο Βιετνάμ πριν από 10.000 χρόνια. Ο παγκόσμιος πληθυσμός είναι γύρω στα 24 δις κοτόπουλα, γύρω στα 4 για κάθε άνθρωπο, κάτι που αντανακλά το πόσο σημαντική είναι η κότα για την διατροφή μας.