Κουνέλι

Βάρος: 2-2,5 Kg
Διάρκεια Ζωής: 4-10 χρόνια
Κύηση: 1 μήνα
Νεογνά: 4-12
Διατροφή: χόρτο, πράσινα φυλλώδη λαχανικά.
Θηρευτές: Αλεπού, λύκος, σκύλος, άνθρωπος
Κατηγορία: Θηλαστικά

Πληροφορίες: Το κουνέλι (αρχ. κόνικλος) είναι μικρό θηλαστικό της οικογένειας των λαγοειδών που ζουν σε πολλά σημεία του κόσμου. Έχουν μήκος σώματος από 40-50 εκατ. του μέτρου, κοντή ουρά, τρίχες δέρματος παχιές με διάφορα χρώματα, που ποικίλουν ανάλογα με τη φυλή, αυτιά μακριά και πόδια με νύχια. Υπάρχουν επτά διαφορετικά γένη στην οικογένεια. στα οποία ταξινομούνται τα κουνέλια ενώ υπάρχουν πολλά ακόμα είδη κουνελιών, τα οποία, μαζί με το Συλβίλαγο, το πίκα (pika, λαγόμορφο θηλαστικό της Ασίας) και το λαγό σχηματίζουν την τάξη Lagomorpha.

Ενδιαφέρουσα πληροφορία: Η λέξη κουνέλι δεν είναι όρος της συστηματικής βιολογίας. Χρησιμοποιείται για αυτά τα είδη διάφορων γενών, που μοιάζουν με το ευρωπαϊκό κουνέλι, ενώ τα άλλα είδη των γενών αυτών ονομάζονται λαγός ή πίκα.